header-img
Meny

Nytt navn

 


 Etter et par vanskelige år i Vennskap Nord/Sør, bestemte Landsmøtet i høst å ta et krafttak for å revitalisere organisasjonen. Blant endringer er skift av navn fra Vennskap Nord/Sør til SPOR-nettverk for utdanningssamarbeid. Navn ble valgt for gjenkjennelses verdig samt presisering av skift i fokus fra generell utveksling til samarbeid om utdanning. Hovedsatsing blir å sikre tilgang til relevant utdanning for ungdom i utviklingsland. 

Nye vedtekter

Ny strategi

[Les mer]

 

Fremtidens skole i et globalt perspektiv?

Fra NyeMeninger.no: Brita Phuthi, internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet og Judith Klein, RORG:
«Det vi trenger nå er ikke først og fremst skolegang for å lære de fattige i utviklingslandene å lese og skrive, men en omskolering av de rike i nord», sa Sibusiso M. Bengu, utdanningsminister iSør-Afrika under Nelson Mandelapå 90-tallet.Poenget hans er høyst aktuelt også i dag, ikke minst når Ludvigsenutvalget  legger frem sine anbefalinger for fremtidens skole og når FN i september skal vedta nye universelle bærekraftsmål. Vi mener det er viktig at alle barn og unge lærer å lese og skrive, men skal vi være i nærheten av å nå målet om å eliminere global fattigdom innen 2030 og skape en bærekraftig utvikling, trengs det også omskolering.

[Les mer]

 

Gunnar Stålsett: Vennskapssamarbeid er viktig

Vennskap Nord/Sør har fått gjentatte signaler fra Norad om at de ikke lenger kan støtte vennskapssamarbeid. Endringen skyldes at regjeringen vil prioritere bistandsarbeid med tydeligere resultater i sør. Denne realiteten lå som et mørkt bakteppe over feiringen av Moss og Aguacatan (Guatmela) 20-års jubileum nylig.
Tidligere biskop Gunnar Stålsett og Ordfører i Moss, Tage Pettersen (H)var begge opprørt over den manglende politiske anerkjennelsen av vennskapssamarbeid.
- Med dagens flyktning- og klimakrise kan man ikke melde seg ut og si at utfordringene ikke angår oss. De fjerne ting er blitt de nære ting. Vennskapssamarbeid bidrar til denne forståelsen, sa Gunnar Stålsett fra talerstolen.

[Les mer]

 

Elevorganisasjonen: Vi trenger mer internasjonalt samarbeid

- Vi må endre måten vi tenker og handler på. Vi kan ikke løse verdens problemer med samme tankegang som skapte dem, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen. 

Han savner tiltak som bringer elever sammen på tvers av landegrensene, både i rike og fattige land, og understreker med det viktigheten av partnerskap og vennskapssamarbeid.

[Les mer]

 

Hvordan lage bærekraftig varmtvann?

Yrkesfagelever fra Kamuli og Kisubi i Uganda har gått på kurs for å lære både om rørlegger- og elektrikerhåndtverk, og miljø: hvordan  bruke solenergi for å varme vann, og hvordan koble dette sammen . Dette er nyttig kunnskap når de skal ut i yrkeslivet som rørleggere og elektrikere. Kurset er et samarbeid mellom Kuben videregående skole i Oslo, St. Joseph Yrkes Training Centre i Kamuli, St. Joseph Technical Institute i Kisubi, og Vennskap Nord/Sør

[Les mer]

 

The World is Connecting

International relations are not only built on state level. Many Norwegian schools and communities cooperate with a partner in Africa or Latin-America. We have now made a new database with pictures of and information on several friendship links. Go to Examples to see the world connecting.

[Les mer]