header-img
Meny
Elevorganisasjonen: Vi trenger mer internasjonalt samarbeid E-post
 
- Vi må endre måten vi tenker og handler på. Vi kan ikke løse verdens problemer med samme tankegang som skapte dem, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristoffer Hansen. 

Han savner tiltak som bringer elever sammen på tvers av landegrensene, både i rike og fattige land, og understreker med det viktigheten av partnerskap og vennskapssamarbeid.

 

Det verden trenger nå er ikke bare å lære de fattige å lese og skrive, men også å omskolere de rike. Utdanning for alle er viktig, men hvis vi skal greie å få en bærekraftig utvikling innen 2030, med eliminering av ekstrem fattigdom og løsninger på klima/miljø utfordringene slik Børge Brende og de nye bærekraftsmålene legger opp til, er ikke dette nok.

Komplekse globale utfordringer

- Kunnskapsdepartementet har en handlingsplan for hvordan dette skal implementeres i klasserommene,  Kunnskap for en felles fremtid. Dette er Norges strategi for FNs Utdanningstiår for bærekraftig utvikling (2012-2015). Nå frykter vi at denne blir lagt i en skuff, og at den aldri får se dagens lys i klasserommet, sier Hansen.

Erna Solberg har snakket varmt om at utdanning skal bli jobb nummer én i norsk utviklingspolitikk.Verden klarer ikke i dag å mobilisere nok penger til å dekke behovet for kvalitetsutdanning. Den internasjonale utdanningsbistanden har stagnert og er for lav og fragmentert til at det internasjonale samfunn kan ta det nødvendige strategiske løftet.

Det vi trenger er kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne ta vare på vår felles jord, til å ta reflekterte valg og delta i den demokratiske debatten om hvilke tiltak som er riktige og viktige for en bærekraftig utvikling for alle.

- Skal vi kunne redusere fattigdommen, leve mer fredfullt og løse klima- og miljøutfordringene, trenger vi å lære mer om de komplekse globale utfordringene, og det trenger vi i alle land, avslutter Kristoffer Hansen.

fra: Elevorganisasjonens nettside Elev.no