header-img
Meny
Hvor går Vennskap Nord/Sør? Bli med 13. juni E-post
 
13. juni samler vi representanter fra alle vennskapsgrupper og skoler i Norge til en idemyldring og prosess om veien videre for Vennskap Nord/Sør.
Vi ønsker innspill fra hele nettverket om hva organisasjonen er for dere, og hva dere ønsker framover. Vi har fått signaler fra Norad, som har vært vår viktigste støttespiller gjennom snart 25 år, om at Norad ikke lenger kan støtte vårt viktige arbeid. Dette er en alvorlig melding å få, så vi ønsker å involvere flest mulig fra vårt nettverk i prosessen videre. Invitasjon sendes ut snart, men hold av dagen.

Regjeringen og UDs satsing på utviklingsarbeid går i retning av å fokusere mer på fattigdomsreduksjon og utvikling i Sør, og i mindre grad bruke penger i Norge.  Hvordan kan det kombineres med Vennskap Nord/Sørs formål og organisasjon? Hva, om noe, i vårt arbeid er i konflikt med Norges nye utviklingspolitikk? Kan vi jobbe for å tilpasse oss, eller kan vi jobbe for å bli hørt om at det viktige arbeidet vi gjør må prioriteres?

 

I vedtektene våre heter det:

Vennskap Nord/Sør har tilformål å:
- samle grupper, kommuner, institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner til aktivt arbeid for vennskapssamarbeid mellom Norge og tilsvarende i Sør.
- medvirke til en utvikling som ivaretar menneskerettigheter, fremmer mellomfolkelig solidaritet, demokrati og bærekraftig utvikling.
- fremme gjensidig forståelse og kontakt mellom folk med ulik kulturell bakgrunn   

Vennskap Nord/Sørs arbeid faller i hovedsak innen følgende områder:
-Være serviceorgan for etablerte vennskapskontakter mellom Norge og Sør.
-Være kontaktledd mellom medlemmene og sentrale organisasjoner og offentlige myndigheter.
-Samle informasjon om og kartlegge tilveksten av nye vennskapskontakter i Norge.
-Formidle kontakt mellom interesserte i Norge og interesserte i Sør som ønsker å opprette en vennskapskontakt.
-Være medlemmenes felles talerør overfor norske myndigheter.
-Være kontaktledd til internasjonale organisasjoner. '
-Drive aktiv utadrettet informasjon om globale spørsmål og betydningen av brobygging Nord/Sør. 
-Bygge nettverk og kompetanse for å skape lokale endringsagenter og et styrket sivilsamfunn i Norge og i Sør.
-Formidle kontakt mellom vennskapsgrupper i Sør for å bidra til Sør / Sør –

(utdrag fra organisasjonens vedtekter)

Vi ønsker innspill fra hele nettverket vårt på både hva dere tenker om disse tingene, og hva som kan være veien videre for organisasjonen. Gi oss gjerne tilbakemeldinger både i forkant, og på møtet den 13. juni.