header-img
Meny
Vennskap Nord/Sør får ikke videre støtte E-post
 

Forrige uke kom beskjeden fra Norad. Vennskap Nord/Sør har fått avslag på hovedsøknaden for 2016-18 (med overordnet tema FNs bærekraftsmål). Vi har også fått avslag på søknad om informasjonsstøtte for 2016 (med tema flyktninger). Vi har mottatt et beløp for avvikling innen sommeren 2016.
Vi er veldig takknemlige for all den støtten som dere alle har vist oss den siste tiden. Dessverre var ikke engasjementet og mobiliseringen tilstrekkelig til å endre Norads syn på relevansen og viktigheten av vennskap og frivillighet i den langsiktige bistanden. I tillegg har en utfordrende flyktningsituasjon og akutte globale kriser bidratt til at det er mange som kjemper om de samme midlene.

Onsdag 30. mars møtes styret for å se på hvilke konsekvenser det innebærer for VNS og vennskapsgruppene og hvordan vi best kan håndtere prosessen videre.