header-img
Meny
En varslet avkristning av ”Det hellige land”
 
I mer enn to tusen år har kristne i Palestina sett det som sin helt spesielle oppgave å ta vare på de hellige stedene i det vesten kaller ”Det hellige land”.
De har sett det som sin oppgave og forpliktelse å være vertskap for vestens kristne på pilgrimsreise. I Betlehem og Jerusalem finner vi vitner om deres tilstedeværelse gjennom kirker og pilgrimshoteller, klostre og meditasjonssenter. I alle palestinske byer finner vi kristne menigheter som formidler Jesu vandring på jorden gjennom ivaretakelse av de hellige steder.

Fødselskirken i Betlehem og gravkirken i Jerusalem har en unik betydning for kristne palestinere. Her har de gitt husrom og vært vertskap for verdens kristne gjennom århundrer.

”I dag ligger vi kristne med brukken rygg”, sier den kristne ordføreren i Betlehem, Vera Baboun.

-         Israel som okkuperer landet vårt har brutt forbindelsen mellom Jesu fødsel i Betlehem og hans død og oppstandelse i den hellige oppstandelseskirken i Jerusalem. Kristne palestinere fra Betlehem forbys å tilbe i Jerusalem, kristne palestinere fra Jerusalem forbys å tilbe i Betlehem. Det som engang var ti minutters kjøring hvor vi i julehøytiden kunne dra til fødselskirken for å tilbe, og i påsken kunne dra til Jerusalem, er et stort sjekkpunkt i dag. Dette er et fysisk, men også et åndelig brudd i vår tro.

-         Betlehemsmarkene er ikke lenger tilgengelige. Ingen ”hyrder” kan ha sine sauer på markene utenfor byen, og bøndene kommer ikke til for å dyrke markene sine.

-         De kristne drar. Her er ikke lenger vilkår for liv, innestengt og uten arealer omkring den indre bykjerne som vi er. Vi er ute av stand til å ta vare på de hellige stedene. Og hvorfor skulle vi? Vestens kristne som sveiper innom med sine israelske reiseselskap, har uansett bare tid til en times guiding i fødselskirken for så å gå til sine busser hvor guiden forteller at palestinerne er farlige, noe som også er å lese på israelske skilt inn mot de palestinske områdene.

-         Ikke spis her, ikke bo her, ikke kjøp her, ikke snakk med palestinerne. De er farlige, de er late og de er urenslige. Slik er mytene israelske nasjonalistiske sionister, godt hjulpet av ”kristne”sionister fra Europa og Amerika sprer til sine bedehusturister. Det er disse som avkristner Palestina og lukker døra for ham som forkynte en åpen dør og fred for all verden, avslutter ordføreren i Betlehem.

Og de ser ut til å lykkes.

Betlehem i november 2014

Anndi Lomeland Jacobsen, Stavanger-Nablus

Odd Kristian Reme, Stavanger-Nablus

Anna Jorun Avdem, Lærdal-Jerico

tidligere publisert i Rogalands Avis 29.12.14